Vrijwilligerswerk met een uitkering

Mag ik vrijwilligerswerk doen met een uitkering?

Als je vrijwilligerswerk wilt doen en je ontvangt een uitkering, moet je dit in alle gevallen vóóraf melden bij de contactpersoon van je uitkerende instantie. Zij moeten toestemming geven.

Vrijwilligersvergoeding

De organisatie waar je vrijwilligerswerk wilt doen, mag je een vergoeding geven voor het werk dat je voor hen verricht. Deze vergoeding is zo laag dat deze NIET in verhouding staat tot de werkzaamheden die je verricht. Let op: niet alle organisaties zijn in de gelegenheid om een vrijwilligersvergoeding te geven. Er is geen sprake van een verplichting. Overigens is het vaak wel mogelijk dat een organisatie een onkostenvergoeding verstrekt voor de daadwerkelijk gemaakte onkosten zoals reiskosten of gebruik van telefoon.

Inhouding?

Als je een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering krijgt en vrijwilligerswerk doet, verandert de hoogte van je uitkering NIET als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 170,- per maand is en maximaal € 1.700,- per jaar. Als de vergoeding hoger is, wordt dat bedrag belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Meer informatie op de website van de belastingdienst