Vrijwilligerscontract

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor een organisatie of instelling.

Toch is die inzet niet vrijblijvend. Beide partijen, vrijwilliger en organisatie, hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilligerscontract kan ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.

Vrijwilligerscontract: van waarde of waardeloos?

Een vrijwilligerscontract is van waarde als het goed is opgesteld en goed wordt nageleefd.

Het is een formele vastlegging van wat mondeling is afgesproken en wordt pas echt van belang op het moment dat discussie ontstaat over de afspraken of de naleving van de afspraken. Het contract is rechtsgeldig, zoals overigens alle contracten.

Om werktijden, onkostenregeling, ‘wat te doen bij conflicten’ en rechten en plichten  te omschrijven kan een contract voor gebruik op de werkplek zinvol en nuttig zijn. De beste optie is dan een vrijwilligerscontract op te stellen dat in de tijd beperkt is. Een contract met een einddatum maakt, dat van rechtswege het contract afloopt. Voor beide partijen duidelijk!

Er kan dan – in overleg – een nieuw contract worden aangegaan, waarbij de afgelopen periode in relaxte sfeer geëvalueerd kan worden.

Kortom, een vrijwilligerscontract is, mits goed opgesteld, in de duur beperkt en goed nageleefd, van groot belang in de zorgvuldige behandeling van vrijwilligers bij een organisatie.

Vrijwilligersovereenkomsten

Net als een betaalde werknemer heeft ook een vrijwilliger recht op duidelijkheid en moeten er bepaalde afspraken worden gemaakt tussen de vrijwilligers en de organisaties waar zij voor werken. Hier vindt u enkele voorbeelden van een vrijwilligersovereenkomst.