Statushouders en asielzoekers in het vrijwilligerswerk

Een dragelijke wachttijd

Niet iedere statushouder mag meteen op zoek naar werk. En asielzoekers willen graag actief zijn. Vrijwilligerswerk kan in beide gevallen helpen. Vrijwilligerswerk biedt structuur, geeft het gevoel zinvol bezig te zijn en maakt de wachttijd draaglijk.

Vrijwilligersverklaring

Asielzoekers hebben een vluchtelingendocument en vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA. Statushouders hebben een verblijfsvergunning en vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ze mogen allebei vrijwilligerswerk doen, omdat daar geen tewerkstellingsvergunning voor nodig is. Maar om het vrijwilligerswerk mogelijk te maken moet iedere organisatie die statushouders en/of asielzoekers als vrijwilliger wil inzetten, een vrijwilligersverklaring bij het UWV aanvragen.

Deze verklaring wordt alleen afgegeven voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of functies, en niet op naam van de asielzoeker. Hierdoor hoeft de organisatie niet telkens een nieuwe verklaring aan te vragen, als men meerdere asielzoekers hetzelfde soort werk wil laten verrichten.  Een vrijwilligersverklaring wordt afgegeven door het UWV Werkbedrijf.

Lees meer over vrijwilligerswerk door asielzoekers en vreemdelingen

Aanvraagformulier Verklaring Vrijwilligerswerk voor vrijwilligerswerk door asielzoekers.

Digitaal formulier