Goed geregeld

Vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement

Wie zich vrijwillig inzet voor een ander, verdient het dat een organisatie goed met die inzet omgaat. Een vereniging of maatschappelijke organisatie regelt dit in haar vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement.

NOV Keurmerk: goed geregeld!

Door de Zelfevaluatie kunnen organisaties dat goed voor elkaar krijgen. Zo kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties doen waar ze goed in zijn: de samenleving mooier maken! De Zelforganisatie vergroot het werkplezier en de tevredenheid van de vrijwilliger. De Zelfevaluatie helpt een organisatie haar doelstellingen te halen, verhoogt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in een organisatie en zorgt voor een goede samenwerking tussen de vrijwilligers en de eventuele betaalde krachten. De Zelfevaluatie draagt bij aan een positief imago en helpt bij het werven van vrijwilligers, financiers en partners.

In Parkstad zijn een aantal Goed Geregeld adviseurs werkzaam. Zij zijn getraind in het werken met de tool Zelfevaluatie en helpen om het NOV-keurmerk te behalen. Voor een (vrijblijvend) gesprek over het verbeteren van het vrijwilligersbeleid- en management van de eigen organisatie, neem contact op met:

Door het behalen van het NOV-keurmerk, laten organisaties zien dat zij hun vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement goed voor elkaar hebben.

Keurmerk aanvragen