Een goede match

Wat moet ik daarvoor doen?

Iedere maand reageren meer dan 300 potentiële vrijwilligers op de vacatures in onze vacaturebank. Heldere informatie over jouw vacature is belangrijk voor het vinden van vrijwilligers. Zorg dat je beschrijving concreet, kort en wervend is. Zo maak je een positieve indruk op je toekomstige vrijwilliger. Dat maakt het verschil tussen juist wél of niet reageren op jouw vrijwilligersklus.

Hier volgen enkele tips:

  • Schrijf een concrete en wervende tekst over de vrijwilligersklus.

  • Let op een vriendelijke maar zakelijke toon.

  • Geef duidelijk aan wat je van je vrijwilliger verwacht. Beschrijf de taken duidelijk, gebruik geen algemeenheden.

  • Geef aan wat je te bieden hebt. Denk hierbij aan voldoening, deel uitmaken van een team of ander niet-materiële zaken zoals nieuwe mensen leren kennen, oefenen met de Nederlandse taal.

  • Gaat het om een eenmalige of korte klus? Of juist een klus die wekelijks plaats vindt?  Laat dit in de tekst naar voren komen.

  • Gebruik eenvoudige en heldere taal, zodat het voor iedereen goed te lezen is.

  • Vergeet ook niet om je organisatie kort, actueel en helder te beschrijven.

  • Reageer zo snel mogelijk op een vrijwilliger die zich bij jullie meld.

  • Heb je een vrijwilliger gevonden? Pas dan je vacature meteen aan.

  • En zorg voor vervanging bij ziekte of afwezigheid.

Deze tips zorgen voor een succevolle match!